WARION USŁUGI INTERNETOWE WARION
INTERNETOWY KATALOG FIRM
O firmie
Nasze usługi
Cennik Usług
Praca w Warionie
Kontakt
Internetowy katalog firm
Informator warszawski (urzędy Państwowe, miejskie, stowarzyszenia)
Wyszukiwarki i portale internetowe


REGULAMIN USŁUG FIRMY WARION


  1. Firma WARION zarządza serwisami reklamowymi/informacyjnymi KLIENTA zgodnie z zaleceniami upoważnionych pracowników KLIENTA.

  2. Firma WARION realizuje zalecenia KLIENTA kierując się zasadami etyki obowiązującymi w sieci komputerowej. Serwisy firmy WARION nie zawierają i nie będą zawierać w przyszłości treści pornograficznych, rasistowskich, obrażających uczucia narodowe i religijne.

  3. Firma WARION gwarantuje sprawne działanie serwisów reklamowych KLIENTA w ramach istniejących możliwości technicznych. WARION nie odpowiada za przerwy w działaniu serwisów reklamowych wynikające z przyczyn niezależnych od firmy WARION. Zastrzegamy sobie prawo do okna serwisowego, w trakcie którego serwisy mogą być niedostępne (zwykle okno serwisowe trwać może kilkanaście minut w godzinach 1.00-4.00 rano).

  4. Firma WARION nie ponosi odpowiedzialności finansowej i prawnej za przerwy w działaniu serwisu KLIENTA. Jedyne odszkodowanie przysługujące KLIENTOWI wynosi 1/30 abonamentu miesięcznego za każdy dzień (24 godziny) niefunkcjonowania serwisu reklamowego. Suma odszkodowania podlega zwrotowi w terminie 14 dni od wystąpienia przerwy lub jest odliczana od następnej opłaty abonamentowej.

  5. Firma WARION nie ponosi odpowiedzialności finansowej ani prawnej z tytułu niezadowalającej według KLIENTA skuteczności serwisu reklamowego.

  6. Strona wymawiająca niniejszą umowę zobowiązana jest dostarczyć do siedziby drugiej strony wypowiedzenie na piśmie (listem poleconym lub osobiście). Firma WARION akceptuje dokumenty przesyłane pocztą elektroniczną. Firma WARION zastrzega sobie czas 10-ciu dni od daty doręczenia wypowiedzenia na wyrejestrowanie domeny KLIENTA.

  7. Szczegółowy zakres usług świadczonych na rzecz KLIENTA przez firmę WARION określa UMOWA i faktura VAT.

 

...............................
Podpis upoważnionego pracownika
i pieczęć firmowa Klienta


Wersja do wydruku >>


WARION USŁUGI INTERNETOWE WARION
INTERNETOWY KATALOG FIRM